Protocol d’adhesió

ADHESIONCAT

Els titulars de bars, restaurants, wine-bars, bistro, locals d’oci nocturn i altres espais eno-gastronòmics que disposin d’una oferta i servei de vi de forma permanent, poden formar part de la Xarxa d’establiments Wine Trust mitjançant sol·licitud al correu electrònic info@winetrust.eu.

El titular de l’establiment haurà d’emplenar el qüestionari de comprovació Check WT-001-A

Un ambaixador WT avaluarà in-situ els diferents apartats del Reglament de forma quantitativa i qualitativa, puntuant cadascun d’ells en tres nivells (1, 2 i 3 punts).

La distinció WT s’atorga quan s’acredita el compliment dels aspectes bàsics del Reglament i la mitjana final de la puntuació total supera 1,5 d’un màxim de 3 punts.

Procedimient d’acreditació per sol·licitud

El procés s’inicia amb la fase de comprovació inicial (1) que comprèn una revisió de l’autodiagnòstic (Check WT-001-A) prèviament emplenat pel titular de l’establiment.

Posteriorment, durant tres mesos, s’estableix un període d’avaluació i suport (2) per a la qualificació per part dels ambaixadors locals WT i pels propis consumidors mimbres del Club WT.

L’establiment candidat haurà de signar la seva adhesió als principis que estableix la Declaració Wine Trust del Vi i el seu compromís per complir amb les especificacions del Reglament per una de les tres categories, mantenint les condicions d’aquesta adhesió durant tot un any natural.

El servei d’acreditació WT (3) notificarà en titular la inscripció efectiva, la qualificació validada que hagi estat acceptada i l’autorització de l’ús del logotip i marca WT® en el seu establiment.

L’adhesió és gratuïta sempre que els establiments finalitzin en el procés en els tres 3 mesos establerts. En cas contrari seran aplicades unes taxes administratives de 50€ + IVA per a la reobertura de la candidatura d’adhesió.

Classificació dels establiments distingits

En la Guia Wine Trust, el nombre de referències de vins ofertats, tant en el servei a copes com a la carta de vins, seran identificat utilitzant una, dues o tres copes i una, dues o tres ampolles respectivament en funció de la següent taula.

Tots els establiments, independentment de la classificació quant al nombre de referències de vins ofertes, seran igualment promocionats i distingits Wine Trust en les mateixes condicions.

Tablareferencias

Valoraciones

    Nearby

      Please share your location to view this widget content